SAKSHAM HUMAN RESOURCE PVT. LTD. Phone +977-1-5100754.

Saksham Human Resources Pvt. Ltd.

Contact Form

Message:

Contacts

Country: Nepal
City: Kathmandu
Street: 305/25 Aishwarya Marga
Location: Koteshwor 35
Tel.: +977-1-5100754
Email: [email protected]